Pühapäeval, 28. juulil kell 10.00 – 16.00.

Kõigile TASUTA!

Tehnikapark on ainult pühapäeval.

Tehnikapark saab teoks koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Maanteameti, Kaitseliidu, KVÜÕA Lahingukooli:
2. Jalaväebrigaadi Kuperjanovi pataljoni ja 2. Jalaväebrigaadi Tagalapataljoniga

Täpne info tuleb kevadel! Seni vaata pilte Galerii alt varasemalt toimunud festivalidest!