Laadale

Laadale

Juba vii aastat

Laadale

Ole noor või vana, ära seda võimalust maha maga!
Eesti Suurim Lastefestival kutsub sind osalema kahepäevasel üritusel oma toodangutega. Olgu selleks maitsvad pannkoogid või ise nikerdatud puupoiss. Kohti jagub kõigile ning müüa võib enda meisterdatud käsitööd, maiustusi, jooke, mänguasju jne.

LASTE LAADALE REGISTREERI ENNAST SIIN.
Noored Ootatud on kõik lapsed ja noored.
Õpilasfirmad Saad olla eeskujuks kõigile teistele noortele.
Toitlustajad Tulge pakkuge maitsvaid roogasid külastajatele.
Kaupleja Müüa võib käsitööd, maiustusi, jooke, mänguasju jpm.
Awesome Image
Awesome Image

Kaupleja reeglid

1. Laat toimub 27.07.2024 kell 9.00 – 19.00.28.07.2024 kell 9.00 – 15.00 Laadal osaleja on kohustatud müügikohta lahti hoidma kogu nimetatud lahtiolekuaja.

2. Kauplemispinna ühikuks on 1 jooksev meeter ja müügikoha maksimaalseks sügavuseks on kuni 3 meetrit. 1 meetri hind = 12 eurot päev, elektri kasutamise võimalusega 15 eurot päev, tööstusvoolu kasutamise võimalusega 18 eurot päev.

3. Laadal kaupleja tasub Võru Lastefestivali arvelduskontole osalemistasu, mille suurus ja sisu kajastuvad saadetud arvel. Arve võib tasuda ka kohapeal sularahas saades vastu arve-müügitšeki.

4. Müügikoha taotlemiseks tuleb täita Võru lastefestivali  kodulehel olev registreerimisvorm.

5. Korraldajatel on õigus, kuid mitte kohustus lubada laadale kauplema isikuid, kel puudub jõustunud registreering.

6. Registreeringut loetakse heaks kiidetuks hetkest, mil osalejale on täitnud registreerimisvormi. (Kaupleja on laadale registreerunud)

7. Registreerimisvormis vale informatsiooni esitamise korral on korraldajal õigus kaupleja laadalt kõrvaldada.

8. Kauplemiskohtade ametlik välja andmine toimub 27. juulil kell 6:00 – 08:00. Eelmisel päeval kauplemiskohtade ülesseadmist ei toimu. Kauplejate sisenemine ja väljumine laada alale toimub Kreutzwaldi ja Liiva tänava ristumisteelt.

9. Müügikoha asukoha määrab korraldaja. Kauplejal ei ole õigust enne korraldajalt juhiseid saamata iseseivalt müügipinda hõivata ega inventari ja kaupu välja panna. Korraldajal on õigus kaupleja ümber paigutada.

10. Kaupleja pääseb 27. augustil autoga laada territooriumile kuni kella 8:30-ni, pärast seda pääseb laada territooriumile ainult jalgsi

11. Laadale on oodatud kauplejad, kes pakuvad omavalmistatud, käsitsi tehtud, algupärast või rahvuslikku kaupa.

12. Kaupleja on kohustatud müüma ainult Registreerimisvormis märgitud tooteid.

13. Kui kaupleja müüb tooteid, mis ei ole märgitud registreerimisvormil ja mis kahjustavad teiste kauplejate huve, siis on korraldajal õigus kaupleja laadalt kõrvaldada või ümber paigutada. Kaupleja laadalt kõrvaldamise korral müügikoha eest makstud tasu tagastamisele ei kuulu.

14. Kaupleja vastutab toodete säilimise ja võimalike kahjustuste eest. Kaupleja vastutab laada kauplemisalale jäetud kauba ja inventari eest ise. 

15. Kaupleja hoiab korras müügikoha ja selle lähiümbruse. Kaupleja on kohustatud järgima müügikohal telkide, grillide, batuutide ja muu inventari paigaldamise, kinnitamise, kasutamise ohutusnõudeid

16. Korraldaja ei varusta kauplejaid müügilettide, varjualuste, pikendusjuhtmete ega muu kauplemiseks vajalikuga. 

17. Plastikust kõrte ja alumiiniumfooliumi kasutamine festivalil on keelatud. Korduvkasutatavad kõrred ning pillirookõrred on lubatud, kuid valik, kas soovitakse kõrt või ei, peaks jääma kliendi teha. Puidust segamispulgad on lubatud vaid juhul, kui nende kõrval on kliendil valida ka keskkonnahoidlikum lahendust korduskasutatavate väikeste lusikate näol.

18. Toidukaubaga kauplejatel on kohustuslik arvestada kõikide vajalike veterinaar- ja toiduameti nõuetega ning esitada vastavad vormid

19. Soovi korral tagame kauplejatele elektri olemasolu kauplemisala läheduses. Elektri vajadus tuleb ära märkida Registreerimisvormil. Kaupleja peab ise hankima vajaminevad tehniliselt korras olevad pikendusjuhtmed elektrijaotuspunktist kauplemispinnani. NB! Elektri tagame vaid kauplejatele, kellele see on vajalik nende põhitoodetega kauplemiseks (toidukaubad, muud riknevad kaubad, esitlusseadmed jne.) Osalemistasu ei sisalda vooluvõimsust. Alternatiivvariantidena soovitame kaaluda gaasiseadmete või puugrillide kasutamist. Kuna toidualadel on elektrivõimsus piiratud, siis võimalusel tagab korraldaja ostetava elektri, arvestades kõikide toitlustajate otstarbekaid ja mõistlikke vajadusi. 

20. Festivalil toitlustaja kohustub hoidma oma müügikoha ja selle lähiümbruse korras. Kõik müügikohal tekkivad jäätmed tuleb sorteeritult viia korraldajate poolt tähistatud jäätmekogumispunkti. Toitlustajatel on keelatud panna jäätmeid külastajatele mõeldud jäätmesorteerimisjaamadesse. Toitlustajal on keelatud panna oma teenindusalasse külastajatele mõeldud prügikaste (kastide panek on lubatud, kui järgitakse festivali jäätmete sorteerimise süsteemi ehk kõrvuti on nii bio-, olme- kui panditaara jäätmekastid ja toitlustaja tühjendab need hiljem ise toitlustajate jäätmealal vastavatesse konteineritesse).

21. Toitlustaja peab omama kõiki selleks vajalikke lube ja sertifikaate ning täitma kõiki seadusega sätestatud tuleohutuse üldnõudeid. Kõikidel müügipindadel peab olema kontrollitud tulekustuti.

22. Toiduga Kaupleja tagab pakendiringluse.

23. Arve maksja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub Võru Lastefestivali laadal kauplejatele ettenähtud reeglitega.

24. Laada-alal on tagatud öine valve, kuid korraldaja ei võta vastutust ööseks müügikohta jäetud kauba eest.