Võru Skatepargis toimuvad tegevused on suunatud kõikidele noortele! Noortele põnevaid tegevusi organiseerib Võru Noortekeskus.

Täpsema programmi avaldame mai 2022.